สถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดยโสธร


1 FM 99.75 MHz ผู้ผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

2 FM 98.25 MHz วคม.คนเมืองเลิง
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

3 FM 100.75 MHz ฮักแพง เรดิโอ
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

4 FM 96.50 MHz ตำบลสามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

5 FM 89.00 MHz วิทยุเพื่อการศึกษา
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

6 FM 98.25 วทท.ประชาสังคม จ.ยโสธร
อ.เมือง จ.ยโสธร

7 FM 102.00 MHz คนรักถิ่น
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

8 FM 106.25 MHz บ้านเฮาเรดิโอ
อ.เมือง จ.ยโสธร

9 FM 97.50 MHz วีอาร์ เรดิโอ
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

10 FM 96.75 MHz ท้องถิ่นก่องข้าวน้อยตาดทอง
อ.เมือง จ.ยโสธร

11 FM 99.25 MHz
ผู้ผลิตเศรษฐกิจค้อวังยั่งยืนคลื่นเพื่อความมั่นคง
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานบริหารเว็บไซต์อีสานเรดิโอดอทเน็ต
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ภาพแผนที่ ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ CC-BY-SA และ GFDL จากวิกิพีเดีย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 285 ม.15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000