สถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดชัยภูมิ


1 FM 94.50 MHz บ้านผือ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2 FM 103.00 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวังชมภู
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

3 FM 98.25 MHz วิเศษประดิษฐ์เรดิโอ
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

4 FM 103.50 MHz ภูธรคอนสวรรค์
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานบริหารเว็บไซต์อีสานเรดิโอดอทเน็ต
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ภาพแผนที่ ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ CC-BY-SA และ GFDL จากวิกิพีเดีย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 285 ม.15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000